Posebni program vzgoje in izobraževanja

Tedensko število ur pri posameznih predmetih

Predmet                                1. stopnja   2. stopnja   3. stopnja   4. stopnja   5. stopnja
Razvijanje samostojnosti 8 7 5 4 4
Splošna poučenost 5 7 7 5 5
Gibalna in športna vzgoja 3 4 5 5 5
Glasbeno ritmična vzgoja 2 3 3 2 2
Likovna vzgoja 2 2 4 3 3
Delovna vzgoja 2 3 6 9 9
Izbirne vsebine 2 2
Število ur tedensko 22 26 30 30 30