Razred/Razrednik/Drugi učitelj
1. – 4. Urška Dečman in Anja Gaberšek

5. Katja Velunšek

6. – 9. Valentina Božič

Razred/Razrednik/Varuh (varuhinja)

PPVI 1A Saša Knez in Lavra Karlin

PPVI 1B Janja Gašper in Jaroš Kresnik

PPVI 2 Darka Golobinek

PPVI  3 Jerca Pori, Luka Pernek in Monika Verhovšek

PPVI 2/4, Zala Šuler

PPVI 5/6 Simona Popič

Učitelji/Predmeti-delo
Metka Kordiš Svetovalno delo, OPB
Luka Popič LUM, TIT, KZ DVZ
Darja Gerdej ŠPO, ŠR, DPČ
Vojko Veršnik GUM, TJA, KZ, Pevski zbor
Anja Gaberšek Knjižnica, OPB
Luka Pernek OPB, RAČ
Jaroslav Kresnik OPB

MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA IN LOGOPEDSKA SLUŽBA
Se izvaja na:

Tretji OŠ Slovenj Gradec, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, Prvi OŠ Slovenj Gradec in POŠ Sele – Vrhe, Drugi OŠ Slovenj Gradec in POŠ Pameče – Troblje, OŠ Podgorje ter POŠ Razbor in Šmiklavž, OŠ Prežihovega Voranca  Ravne, OŠ Šentjanž pri Dravogradu, OŠ Neznanih talcev Dravograd in POŠ Črneče ter Libeliče. Izvajajo jo naslednji učitelji Maja Gaber, Nina Kos, Katarina Radovič in Miran Vrabič, dopolnjujejo pa Jerca Pori, Zala Šuler, Darka Golobinek in Janja Gašper.