Vsak razrednik ima 1 x mesečno govorilno uro in sicer vsak 2. ponedeljek v mesec od 17.00 do 18.00 in po dogovoru posameznega oddelka.

 V tem terminu so staršem na voljo tudi ostali strokovni delavci šole. Glede na potrebe se lahko učitelji s starši dogovorijo za govorilne ure izven časa pouka.