Stiki z učitelji so možni na roditeljskih sestankih, govorilnih urah ali tudi telefonsko. Za informacije o učiteljih se obrnite v tajništvo šole, na telefonsko številko 02 88 31 260.