Predstavniki Sveta zavoda so:

Predstavniki šole: Luka Popič – predsednik, Jerca Pori, Maja Gaber, Anja Gaberšek, Zala Cokan

Predstavniki staršev: Armela Drevenšek, Primož Večko, Irena Potočnik

Predstavniki občin ustanoviteljic: Mojca Verhovnik, Samo Januška, Katarina Krenker