Spoštovani starši!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sprejelo odločitev, da se v šolo postopoma vrnejo vsi učenci OŠ NIS in sicer:

– učenci 4. in 5. razreda: 1.6.2020,

– učenci 6., 7. in 8. razreda: 3.6.2020.

Učenci PPVI-ja, ki sodijo v rizične skupine in že sedaj niso obiskovali pouka, ostajajo do konca šolskega leta doma.

Še enkrat vas prosim, da učenci, ki prihajajo v šolo, obvezno prinesejo vašo izjavo o njihovem zdravstvenem stanju.

Ostaja osnovno vodilo (priporočila NIJZ), da v šolo pridejo samo zdravi otroci in zaposleni!

Pouk bo potekal med 7.45 in 13.45 uro.

Uspeli smo organizirati prevoze za učence, ki le-tega potrebujejo. V kolikor še niste prejeli s strani prevoznikov vseh informacij, jih prosim kontaktirajte. Vsi učenci morajo na kombiju OBVEZNO nositi masko.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa kljub temu naproša vse starše, da, v kolikor je možno, poskrbijo za prevoz otrok sami.

Prehrana (malica in kosilo) je organizirana.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano le za najnujnejše primere (dogovarjali se bomo individualno).

»Pri odpiranju šol se torej odločamo za številne koristi, ki jih prinašajo šole otrokom in zaposlenim staršem, ODLOČAMO PA SE TUDI ZA VEČJE TVEGANJE ZA PRENOS BOLEZNI.« (povzeto po smernicah in priporočilih NIJZ-ja).

 

Hvala za razumevanje!

Vodstvo šole:

Ingrid Močnik, ravnateljica