Aktiv mobilno specialno pedagoške službe (MSPS) setavljajo mobilni specialni peadagogi:

Katarina Radovič, Nina Kos, Maja Gaber, Miran Vrabič.

Vodja aktiva je Miran Vrabič.