Aktiv PPVI sestavljajo specialne pedagoginje in predmetni učitelji:

Simona Popič, Jerca Pori, Darka Golobinek, Zala Šuler, Janja Gašper, Jaroslav Kresnik, Luka Pernek.

Vodja aktiva je Darka Golobinek.