Strokovni aktiv MSPS (mobilno specialna pedagoška služba) sestavljajo naslednji specialni pedagogi:

Zala Cokan, Janja Gašper, Katarina Radovič, Maja Gaber, Tara Simetinger, Živa Zorman.

Vodja aktiva je Maja Gaber.