Strokovni aktiv MSPS (mobilno specialna pedagoška služba) sestavljajo naslednji specialni pedagogi:

Zala Cokan, Katarina Radovič, Maja Gaber in Miran Vrabič.

Vodja aktiva je Zala Cokan.