Strokovni aktiv OŠ NIS (osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom) sestavljajo naslednji učitelji:

Luka Popič, Vojko Veršnik, Darja Gerdej, Anja Gaberšek, Tjaša Matičko, Katja Velunšek in Tara Simetinger.

Vodja aktiva je Katja Velunšek.