Strokovni aktiv PPVI (posebni program vzgoje in izobraževanja) sestavljajo naslednji učitelji:

Janja Gašper, Jelka Juteršek, Darka Golobinek, Jerca Pori, Jasmina Palko, Simona Popič.

Vodja aktiva je Janja Gašper.