OBVEZNI PROGRAM

Predmeti1.r2.r3.r4.r5.r6.r7.r8.r9.rFond ur
Slovenščina6775554441633
Tuji jezik//////222204
Likovna vzgoja111222222519
Glasbena vzgoja222211111452
Matematika4455444441318
Tehnika in tehnologija////23444583
Gospodinjstvo////22222344
Naravoslovje///322243550
Spoznavanje okolja333//////315
Družboslovje///2,52,52,5423569,5
Športna vzgoja333333333936
Predmet 1//////111102
Oddelčna skupnost0,50,50,50,50,50,50,511137
Število predmetov77781010111111 
Število ur na teden19,520,521,523242529,53030 
Število tednov353535353535353433 

SPECIALNO PEDAGOŠKI PROGRAM

Predmeti1.r2.r3.r4.r5.r6.r7.r8.r9.rFond ur
Računalniško opismenjevanje///111///105
Socialno učenje111111///210
Skupaj111222///315

RAZŠIRJEN PROGRAM

Predmeti1.r2.r3.r4.r5.r6.r7.r8.r9.rFond ur
Dopolnilni in dodatni pouk222222222624
Interesne dejavnosti222222222624
Jutranje varstvo in varstvo vozačev2,52,52,52,52,52,5///525