Na naši šoli delujeta dva pevska zbora: pevski zbor oddelka OŠNIS (osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom) in pevski zbor PPVI – posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Vaje potekajo ločeno za vsak oddelek, na prireditvah in drugih priložnostih pa večinoma nastopamo skupaj. V pevski zbor OŠNIS so vključeni učenci od 1. do 9. razreda, v pevski zbor PPVI pa prav tako učenci od 1. do 5. stopnje.

V spored so vključene slovenske ljudske in umetne pesmi, poleg njih pa tudi pesmi drugih dežel. Izbor pesmi je prilagojen letnemu času, šolskemu koledarju, praznikom in proslavam, zahtevnost pesmi pa je prilagojena zmogljivosti, izkušnjam in sposobnostim učencev. Petje v določenih primerih učenci spremljajo tudi z Orffovimi in lastnimi inštrumenti, pogosto dodajo tudi gibalne koreografije oz. ples. Tako si krepijo sposobnosti na pevskem in gibalnem področju, kakor tudi na področju igranja na glasbila. Z zboroma sodelujemo na raznih prireditvah v šoli in izven nje, na pevskih revijah in festivalih.

Sodelovanje v pevskem zboru pa učencem naše šole ne predstavlja le glasbeno udejstvovanje, ampak tudi sproščanje, druženje in zabavo, s tem pa si krepijo tudi svojo pozitivno samopodobo.

Seveda je v vsako novo pesem in vsak nastop vloženo ogromno truda, vendar nam je vse to velik izziv.  Pri nas »pojejo« tudi takšni, ki ne morejo govoriti, tisti pač pesem izražajo z rokami in telesom – v zboru so zaželeni vsi, ki si tega želijo. Če rečem, da pevci obeh zborov pojejo iz srca, zagotovo ne pretiravam, osebno pa mi veliko pomeni tudi, da radi prihajajo k zboru.

Pridite nas poslušat ob kakšni priložnosti.

Naše pomembnejše nastope pa si lahko ogledate v rubriki GALERIJA.

Mentor obeh zborov: Vojko Veršnik