SVET ZAVODA V  ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Predstavniki občin ustanoviteljic: Mojca Verhovnik – predsednica Sveta zavoda, Samo Januška, Katarina Krenker.

Predstavniki staršev: Armela Drevenšek, Primož Večko, Ljuba Logar.

Predstavniki šole: Maja Gaber, Anja Gaberšek, Zala Cokan, Tonka Cesar, Jaroslav Kresnik.