OBVEZNI DEL – I. do V. STOPNJA


Predmeti
Število ur v tednu
I. STOPNJAII.
STOPNJA
III. STOPNJAIV. STOPNJAV. STOPNJA
Razvijanje samostojnosti87544
Splošna poučenost57755
Gibalna in športna vzgoja34555
Glasbeno ritmična vzgoja23322
Likovna vzgoja22433
Delovna vzgoja-zaposlitve23699
Izbirne vsebine////2
S K U P A J2226303030

OBVEZNI DEL – VI. STOPNJA


Predmeti
Število ur v tednu           
VI. STOPNJA
Splošna znanja4
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti5
Delovne in zaposlitvene tehnike5
Kreativna znanja5
Dejavnosti prostega časa2
Šport in rekreacija3
Dejavno državljanstvo1
Intimno življenje in spolnost2
Izbirne vsebine3
SKUPAJ30

RAZŠIRJEN PROGRAM

PredmetiŠtevilo ur v tednu
I.
STOPNJA
II.
STOPNJA
III. STOPNJAIV. STOPNJAV. STOPNJAVI. STOPNJA
Interesne dejavnosti555555
Podaljšano bivanje32,532,532,532,532,532,5
Jutranje varstvo111111