Vsak razrednik ima 1 x mesečne govorilne ure in sicer vsak 2. ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 in po dogovoru posameznega oddelka.

V tem terminu so staršem na voljo tudi ostali strokovni delavci šole. Glede na potrebe se lahko učitelji s starši dogovorijo za govorilne ure izven časa pouka.

Stiki z učitelji so možni tudi na roditeljskih sestankih, govorilnih urah ali tudi telefonsko. Za informacije o učiteljih se obrnite v tajništvo šole na telefonsko številko 02/88-31-260.