IMG_0655

OSNOVNI PODATKI

Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Šercerjeva ulica 11
2380 Slovenj Gradec

E-pošta: tretja.os-sg@guest.arnes.si

LOGOTIP ŠOLE

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Tajništvo: 02/88-31-260

Fax: 02/88-31-261

Ravnateljica: 02/88-31-262

OSTALI PODATKI

Ravnateljica: Ingrid Močnik
Ustanoviteljici šole sta Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja.

Davčna številka: 32857608
Matična številka: 5087619000